Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Hållbar och trygg miljö

Föredraget, som anknyter till en skrift som tagits fram inom IVAs projekt ”Framtidens goda stad”, visar ett helhetsgrepp på planering och utformning av regioner, städer och stadsdelar med människan i centrum. Med utgångspunkt från spjutspetsexempel från många olika håll skisseras tankar kring framtidens hållbara och smarta stad.