Autonoma fordon – en av många pusselbitar i morgondagens transportsystem

Autonoma fordon – en av många pusselbitar i morgondagens transportsystem

Urban mobilitet

Högautomatiserade och uppkopplade fordon spelar en viktig roll i att skapa nästa generations vägtransporter som är säkra, rena och överkomliga för alla. Hur verkligt är detta verkligen? Vilka är möjligheterna och utmaningarna med automatiserade fordon? Detta föredrag ger åhörarna en överblick över såväl dagens som framtidens transportutmaningar. Huruvida automatiserade fordon kan vara en av många pusselbitar i att öka livskvaliteten i morgondagens städer och skapa effektivare godstransport, är också ett ämne som tas upp i detta föredrag.