BoTryggt2030 - En modell för att bygga säkra, trygga städer

BoTryggt2030 - En modell för att bygga säkra, trygga städer

Hållbar och trygg miljö

Vi har fått ett ökat fokus på trygghet i samhället. Social hållbarhet grundar sig på att man ska känna sig tryggt. Känner man sig inte trygg, vågar man inte gå ut, inte åka kollektivt, inte hitta jobb, inte träffa grannarna, inte umgås, helt enkelt inte delta i samhället. Vad är målet då med att bygga gröna, smarta städer om vi inte ens kan känna oss trygga? Genom att ändra på den fysiska miljön kan man till stor del öka förutsättningarna för en trygg plats samt sänka kostnaderna för att rätta till i efterhand. Platser ska utformas så att möjligheterna till att begå ett brott minskas samtidigt som attraktiviteten av en plats ökas.

BoTryggt2030 är ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med prominenta aktörer inom fastighets-, bygg- och teknikbranschen tar fram nya riktlinjer för hur man bygger och utformar säkra, trygga stadsmiljöer. Vår trygghetsmodell utgår ifrån ”hela platsens betydelse” och 9 olika fokusområden vilka grundas på den fysiska miljön och dess betydelse för att öka säkerheten och tryggheten på platser.

Stor hjälp fås genom att jobba med utformning av platser, place-making och ökad social kontroll. Dock ska vi även se till att minska brottsmöjligheterna och öka säkerheten på en plats. För är risken stor att man utsätts för ett brott på en plats ska vi väl inte låta människor känna sig trygga på den platsen.