Datadrivna insikter bygger smartare samhällen

Datadrivna insikter bygger smartare samhällen

Uppkopplad infrastruktur

Dagens uppkopplade samhälle skapar stora datamängder av information som kan ge oss helt nya insikter. Det finns stora möjligheter med att använda data för att skapa innovation och ta välgrundade beslut för att skapa bättre livsmiljöer – både utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar.

De organisationer som ligger i framkant inom området har med hjälp av tekniken effektivt kopplat ihop människan med informationen från samhället, detta för att kunna skapa nya insikter hos medborgare, företag, tjänstemän och beslutsfattare. Geografiska informationssystem (GIS) är en av nycklarna till att detta kan ske.

GIS-plattformen möjliggör dataintegration (Big data, IoT, realtidsdata), visualisering, analys och modellering som bidrar till insikter som påverkar planering för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Under detta föredrag får du ta del av:

  • Hur beslutsfattare kan få nya insikter från det uppkopplade samhället och fatta datadrivna beslut
  • Exempel på detta från städer i Sverige och utomlands