Digital översiktsplan som ett interaktivt verktyg – tillgänglig, lättanvänd och ständigt aktuell

Digital översiktsplan som ett interaktivt verktyg – tillgänglig, lättanvänd och ständigt aktuell

Medskapande medborgare

Vem är egentligen en översiktsplan till för? Hur blir den: – lättillgänglig – lättreviderad – sökbar – ständigt aktuell Följ vår resa från vision till verklighet. Få reda på vilken respons vi har fått och vilka drömmar och mål vi har för framtiden.