Drive Sweden - Självkörande eller Tillsammanskörande? Så kan självkörande fordon förvandlas till smarta mobilitetslösningar

Drive Sweden - Självkörande eller Tillsammanskörande? Så kan självkörande fordon förvandlas till smarta mobilitetslösningar

Uppkopplad infrastruktur

Alltmer självkörande fordon förväntas finnas på gatorna inom bara några år. Men för att verkligen lösa utmaningarna inom transportsektorn med köer, olyckor och klimatpåverkan – behövs mer än så. I Drive Sweden samarbetar ett antal ledande aktörer för att utveckla och testa nya lösningar kring automatisering och nya mobilitetslösningar inom transportsektorn.
Projektet verkar för att koppla upp fordon, infrastruktur och resenärer och för att transporter i ökad omfattning ska vara delade, elektriska, automatiserade och styrda på ett smart sätt. Omfattande test-siter planeras ibland annat Stockholm och Göteborg.