Drönare i staden – hur blir de en självklar del av luftrummet?

Drönare i staden – hur blir de en självklar del av luftrummet?

Urban mobilitet

Kommer drönare kunna bli en del av vardagen snart, eller kommer detta att förbli en dröm? Nyttorna med drönare är många men det finns integrationsproblem att lösa.
· Mängden drönare som förutses finnas i luften i framtiden kräver ett automatiserat flygtrafiksystem och frågan kvarstår: Hur ska den integreras med den befintlig flygtrafikledning som hanteras manuellt och är en bevisat garant för flygsäkerheten?
· Hur förhindrar vi brott med drönare? ska styrning av drönare vara krypterad för att förhindra kapning och stöld till exempel?
· Vilka luftvägar ska drönare använda i den framtida staden? Är befintligt vägnät ett alternativ?
· Hur kommer vi att förhålla oss till flygande farkoster över våra hem? Är det självklart att vi ska acceptera flygande kameror i alla delar av den framtida staden eller kommer vi att enbart acceptera att blåljus-drönare får störa och/eller filma oss?