En ICT-spelares roll i den smarta staden

En ICT-spelares roll i den smarta staden

Gemensamma sessioner

Ett smart samhälle är ett hållbart samhälle som gagnar alla – invånarna, besökarna, offentliga verksamheten och näringslivet. Genom att koppla upp samhällsviktiga funktioner i ett digitalt ekosystem gör man samhällen, såsom till exempel städer, hållbara. Man gör dom också tillgängliga genom de anpassade upplevelser och den förhöjda livskvalitet som levereras. Magnus Leonhardt berättar om hur detta kan möjliggöras och ger konkreta exempel från vår omvärld.