En Nollvision för framtidens städer – så skapas en trygg, tillgänglig, ren och bullerfri miljö med platser där människor vill bo och leva

En Nollvision för framtidens städer – så skapas en trygg, tillgänglig, ren och bullerfri miljö med platser där människor vill bo och leva

Urban mobilitet