En smartare samhällsbyggnadsprocess

En smartare samhällsbyggnadsprocess

Uppkopplad infrastruktur

Från dåtid till nutid, från analogt till digitalt. Inscannade detaljplaner i ett kartsystem med rätt koordinater och rätt linjer och gränser och framför allt att allt ligger i samma plansystem. Detta skapar förutsättningar för en smartare samhällsbyggnadsprocess där samma information kan användas av många olika intressenter. Metria ger tre handfasta tips på hur du kan komma igång med digitalisering och visualisering med GIS för att effektivisera ert arbete.