En värdebaserad smart stad – Den svenska modellen

En värdebaserad smart stad – Den svenska modellen

Trygga samhällen

Tänk om vi skulle skapa och exportera en värdebaserad smart stad där digitala lösningar möjliggör värden som invånare behöver och längtar efter. En sammanhållen stad där alla är välkomna och bjuds in att delta utifrån sina villkor, en stad som är ihopkopplad och som såklart är hållbar ur miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv.
Skulle vi då kunna bidra till en mänskligare värld som finns kvar ett tag till? Vad krävs för att vi skulle kunna skapa förutsättningar för det? Hur ser en process ut som skapar en sådan stad?

 

Vi tar utgångspunkt i rapporten ”Socialt smarta städer” framtagen 2018 inom ramen för regeringskansliets samverkansgrupp smarta städer och reflekterar tillsammans med deltagarna.