Ett tryggare Helsingborg med data och orsaksanalyser

Ett tryggare Helsingborg med data och orsaksanalyser

Trygga samhällen

Hur använder vi oss av digitala lösningar för att skapa en trygg, tillgänglig och trivsam stad? Genom att aggregera olika typer av data, kartlägga och orsaksanalysera samhällsfenomen kan vi tillsammans skapa värdefulla insatser som vi kan följa upp värdet av idag och imorgon.