Mapillary- Förstå staden med bildanalys och artificiell intelligens

Mapillary- Förstå staden med bildanalys och artificiell intelligens

Medskapande medborgare

Mapillary är en platform där vem som helst kan samla in bilder som sedan tolkas automatiskt med bildanalys. Den data som extraheras ur bilderna blir tillgänglig för alla och används av städer för inventeringsarbete och planering. I det här föredraget visar Jan Erik Solem exempel på automatiserad igenkänning och hur man kan förstå städer och få fram intressant data från bilder.