Framtidens energisystem – ett paradigmskifte

Framtidens energisystem – ett paradigmskifte

Hållbar och trygg miljö

Det sker en snabb och omvälvande utveckling av vårt energisystem på lokal nivå. Drivande faktorer är bland annat elektrifiering av transport, investeringar i solceller, utveckling mot allt smartare byggnader och förnyade lösningar för värme-kyla. Vad gör Energimyndigheten för att stötta denna utveckling och hur kan vi bidra till ett gemensamt hållbart lokalt och globalt energisystem? Medan utveckling sker lokalt/regionalt bedrivs samtidigt en stor del av det gemensamma nationella och europeiska policy-arbetet för morgondagens hållbara energisystem utifrån ett mer centralt perspektiv.
Genom att samarbete pan-europeiskt kring smarta energisystem med utgångspunkt från regioner och regionala behov kan vi uppnå ett gemensamt hållbart lokalt och globalt energisystem. Här presenterar Energimyndigheten olika typer av forskningsfinansiering och initiativet Era-Net RegSys som är ett av de större multinationella satsningarna i världen kring hållbara lokala och regionala energisystem för pilot- och demonstrationsprojekt.