Den självlärande staden

Den självlärande staden

Hållbar och trygg miljö

Med utgångspunkt i den framtida stadens enorma dataflöden kommer Jenny att prata om värdet av insamlad data och hur dessa kan användas för att skapa en stad som inte bara kan läka sig själv när den går sönder utan även en stad som kan lära sig hur vi medborgare vill använda den – och anpassa sig därefter.