Från globala avtal till lokal verkstad – vad är nästa steg? En exposé över svenska kommuners utmaningar i ljuset av Parisavtalet, Agenda 2030 och New Urban Agenda

Från globala avtal till lokal verkstad – vad är nästa steg? En exposé över svenska kommuners utmaningar i ljuset av Parisavtalet, Agenda 2030 och New Urban Agenda

Hållbar och trygg miljö

Världen har nu enats om ett globalt klimatavtal, FNs 17 hållbarhetsmål och en gemensam urban agenda från FNs Habitat III-konferens. Vi har en historisk möjlighet att gemensamt skapa förändring i hållbar riktning; samtidigt brottas världen med svåra utmaningar. Vi behöver ett starkt ledarskap för att klara klimatet och hållbarhetsmålen och städer har en nyckelroll. Hur kan Sveriges kommuner bidra? Vad är vår roll för att världen ska klara klimat- och hållbarhetsmålen? Seminariet lyfter WWFs huvudbudskap för ”One Planet Cities” – städer där invånarna ges möjlighet att leva gott inom ramen för vår planets ekologiska begränsningar – och resonerar kring svenska kommuners utmaningar och möjligheter att bidra till en global omställning.