GrowSmarter Stockholm - 12 smarta lösningar för att stärka klimatarbetet och skapa miljötekniktillväxt

GrowSmarter Stockholm - 12 smarta lösningar för att stärka klimatarbetet och skapa miljötekniktillväxt

Plenum

GrowSmarter Stockholm:

  • Skapar en marknad för smarta lösningar
  • Reducerar växthusgasutsläppen med 60 %
  • Åstadkommer 1500 nya arbetstillfällen
  • Smarta urbana lösningar för en hållbart växande stad

Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Med i projektet är också städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava, som följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar. Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samt 1500 nya jobb i nära samarbete med miljöteknikföretagen.

I Stockholms stadsdelar Årsta och Slakthusområdet arbetar Stockholmshem, fastighetskontoret och trafikkontoret tillsammans med miljöförvaltningen som leder arbetet. Stadsdelarna är två områden i förvandling i Stockholm och representativa för många europeiska städer. Mer information hittar du på GrowSmarters webbplats och där kan du också anmäla intresse för att bli en ”up-take city” och dig själv för prenumeration på GrowSmarters.