KEYNOTE: Hur data och KPIer möjliggör för städer att uppnå deras agenda 2030-mål (How data and KPIs enable cities in reaching their agenda 2030 goals)

KEYNOTE: Hur data och KPIer möjliggör för städer att uppnå deras agenda 2030-mål (How data and KPIs enable cities in reaching their agenda 2030 goals)

M2

Data kallas för framtidens guld.
Korrekt insamlad och harmoniserad data ger städer möjlighet att övervaka och mäta sina processer, resultat och även tillämpa jämförbarhet mellan städer på ett globalt plan.
Ledningssystemen för hållbarhet och nyckeltal (KPIer) i samband med agenda 2030 och FNs SDGerna (Sustainable Development Goals) hjälper städer att få ett bättre grepp över sitt hållbarhetsarbete när smarta teknologier och processer används i stadens plattform.