Högkvalitativ visualisering av stadsbyggnadsprojekt med ny teknik

Högkvalitativ visualisering av stadsbyggnadsprojekt med ny teknik

Medskapande medborgare

Linköpings Universitet (LiU), Linköpings kommun och Norrköpings kommun samverkar i ett projekt om ny teknik som involverar medborgaren i stadsutvecklingen. Målet är att utveckla nya och integrera existerande, metoder för att skapa detaljerade 3D-modeller av byggnader och kvarter samt att undersöka hur dessa kan användas inom stadsplanering. Föredraget ger dig resultat från projektet om bland annat:

– hur visualisering med hög precision kan användas redan tidigt i beslutsprocessen och leda till högre effektivitet i beslutsfattandet

– 3D-modeller som tillåter pålitliga avståndsmått med hög noggrannhet

– visualisering i VR där användare kan besöka en miljö i förstaperson