Kollektivtrafikens roll i den smarta staden – vad säger forskningen?

Kollektivtrafikens roll i den smarta staden – vad säger forskningen?

Urban mobilitet

Vilken roll spelar kollektivtrafiken för hållbara städer och hur förändras mobiliteten av digitalisering och övergripande samhällstrender? Resultat från pågående forskning vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.