Kraftsamling öppna trafikdata – en målbild för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster

Kraftsamling öppna trafikdata – en målbild för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster

Urban mobilitet

Forum för Transportinnovation

En målbild för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av smarta tjänster.