Låt naturen göra jobbet – att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering och byggande – slutresultat från Vinnovafinansierade projektet c/o City

Låt naturen göra jobbet – att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering och byggande – slutresultat från Vinnovafinansierade projektet c/o City

Hållbar och trygg miljö

Varför är det smart att arbeta med ekosystemtjänster? Hur skapar vi samsyn och underlättar arbetet i stadsbyggnadsprocessen?

Här får du:

  • Konkreta exempel på planeringsverktyg
  • Rykande färska slutresultat från C/O City – ett Vinnovafinansierat utvecklingsprojekt kring urbana ekosystemtjänster med flera delpartners: Stockholm stad, Malmö stad, NCC, White, WSP, U&W med flera.