Medskapande och visualisering som verktyg i normkreativ stadsutveckling

Medskapande och visualisering som verktyg i normkreativ stadsutveckling

Medskapande medborgare

Den fysiska miljön har stor betydelse för människors välbefinnande och liv, och beroende på hur den utformas kan den hjälpa eller stjälpa. Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus. Genom bred delaktighet och en medskapande process vet vi att vi kan komma närmare målet om en stad för alla. Normkreativ visualisering är ett viktigt verktyg för att belysa och analysera skisser och förslag på ett medskapande och laborerande sätt, och kan stimulera innovativa normkreativa lösningar och i en förlängning bidra till mer inkuderande städer.