Mobility as a service - den personliga reseplaneraren

Mobility as a service - den personliga reseplaneraren

Urban mobilitet

Efter satsningen på öppen trafikdata via Trafiklab tar vi på Trafikförvaltningen/SL i Stockholm nu steget mot att tillgängliggöra även vårt biljettsortiment för andra parter. Här berättar vi om konkreta pågående pilotprojekt tillsammans med några olika aktörer inom Mobility-as-a-Service. Vilka tjänster resulterar dessa projekt och hur ser vi att vårt initiativ kommer att göra våra befintliga kunder mer nöjda och även ge oss nya kunder och intäkter? Vi delar även med oss av våra utmaningar och lärdomar kring hur vi som offentlig aktör kan och bör organisera samarbetet med kommersiella parter för att på bästa sätt gynna deras innovationsförmåga.