Ökat delande för utveckling av hållbara och attraktiva städer - medborgare som medskapare

Ökat delande för utveckling av hållbara och attraktiva städer - medborgare som medskapare

Medskapande medborgare

Hur kan städer involvera medborgare i att skapa mer hållbara och attraktiva städer genom ökat delande? Hur kan delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi vara en central del i att samskapa staden? Vad görs i städer som Seoul, Amsterdam, Barcelona och New York? Vad innebär det att vara en Sharing City och varför är det intressant i svenska städer som exempelvis Göteborg, Malmö och Stockholm. Ta del av spännande exempel i framkant från när och fjärran kring initiativ från företag, offentliga organisationer och civilsamhälle som förändrar hur vi kan skapa den smarta hållbara staden.