Open Innovation 2.0 as a key enabler for Digital Future Cities

Open Innovation 2.0 as a key enabler for Digital Future Cities

M7

Open Innovation 2.0 (OI2) innebär en ny paradigm som bygger på quadruple helix, det vill säga att näringsliv, akademi, offentlig sektor och medborgare arbetar tillsammans för att skapa framtiden och driva strukturella förändringar som ingen organisation eller person kan göra ensam. I fokus för framtidens städer ligger medborgarnas delaktighet, digitalisering, öppenhet och samarbete. OI2 kan därför spela en nyckelroll som möjliggörare för ”Digital Future Cities” för att skapa en korsbefruktning för alla berörda aktörer.

Under sitt keynote kommer Dr Sargsyan ge flera konkreta exempel och berätta om genomförda och pågående projekt.

English:

Open Innovation 2.0 (OI2) is a new paradigm based on a quadruple helix model where government, industry, academia and civil participants work together to co-create the future and drive structural changes far beyond the scope of what any one organization or person could do alone. In the core of Future Cities lay citizen centricity, digitalization, openness and collaboration. Thus OI2 can play a critical role as a key enabler for Digital Future Cities to create cross-fertilization for all stakeholders involved.

 

Medverkar digitalt