Öppna data – den viktigaste beståndsdelen i den smarta staden

Öppna data – den viktigaste beståndsdelen i den smarta staden

Uppkopplad infrastruktur

Öppna data ger nya möjligheter för den smarta staden. Att skapa möjligheter för innovation & tillväxt och en effektivare samhällsbyggnadsprocess är två prioriterade områden i den nationella geodatastrategin. Öppna data ger förutsättningar för ”smartness i staden”.
Branschorganisationen Geoforum Sverige och Lantmäteriet presenterar:

– varför öppna data är vägen till den smarta staden
– hur geodataaktörerna jobbar för att tillgängliggöra geodata för att öka samhällsnyttan
– goda exempel från städer som är i full gång.