PANEL: Hur skiljer sig framtidens trygga och hållbara stad från dagens?

PANEL: Hur skiljer sig framtidens trygga och hållbara stad från dagens?

Hållbar och trygg miljö

Fysisk planering kan fokusera på tillgänglighetsfrågor och på att skapa nya mötesplatser för att göra staden välplanerad samt mer inkluderande och jämställd. Att skapa en känsla av inflytande och delaktighet är även starkt kopplat till hur staden möter människors behov av trygghet för ett socialt hållbart samhälle.

Moderator: Maria Gårdlund och Daan Cedergren, SWECO