PANEL: När staden och människors rörelser är uppkopplade - hur värnar vi om medborgarnas integritet? Vilka dataetiska frågor måste vi klara ut?

PANEL: När staden och människors rörelser är uppkopplade - hur värnar vi om medborgarnas integritet? Vilka dataetiska frågor måste vi klara ut?

Uppkopplad infrastruktur

Moderator: Måns Norlin, WSP