PANEL: Uppkopplade och smarta medborgare. Hur ser nya ekosystem och samverkansmodeller ut?

PANEL: Uppkopplade och smarta medborgare. Hur ser nya ekosystem och samverkansmodeller ut?

Medskapande medborgare

Ofta blir det bara att andra får komma med idéer, men riktigt medskapande betyder att man kanske även är med och beslutar, finansierar och levererar. Behövs nya styrmodeller rent politiskt?

Moderator: Julie Améen, CGI