PANEL: Vad innebär teknikutveckling för transportsystemet och staden i framtiden?

PANEL: Vad innebär teknikutveckling för transportsystemet och staden i framtiden?

Urban Mobilitet

När autonoma fordon börjar köra på våra vägar är det viktigt att lagar och regler är avpassade och användbara. Hur ska människan integrera och kommunicera med autonoma fordon i trafiken? Och hur sker exempelvis avfallstransporter på ett hållbart sätt i staden?

Moderator: Åke Lindström, Kista Science City