Sakernas internet för en hållbar och trygg miljö i Uppsala

Sakernas internet för en hållbar och trygg miljö i Uppsala

Hållbar och trygg miljö

Uppsala har en av landets högsta byggtakter och behovet av innovativa lösningar är stor för att stadsutvecklingen ska bli hållbar. Olle Bergdahl, e-strateg i Uppsala kommun och Edith Ngai, docent vid Uppsala universitet kommer att berätta om strategiskt arbete inom IT-utveckling och digitalisering för att bidra till att skapa en hållbar och trygg miljö i en stad med hög tillväxt. Exempel hämtas från Green IoT som är ett gemensamt forskning- och utvecklingsprojekt med fokus på monitorering av luftkvalitet med hjälp av sakernas internet. Områdena ledarskap, partnerskap och skalbarhet är centrala.