Samverkansprogrammet Smarta städer- vad har arbetet lett till hittills?

Samverkansprogrammet Smarta städer- vad har arbetet lett till hittills?

Gemensamma sessioner

Finns det några konkreta projekt som dragit igång? Ta del av det arbete som hittills kommit ut av regeringens samverkansprogram för Smarta städer som har pågått sedan sommaren 2016.

Om samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister samt Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister. Projektledare för samverkansprogrammet Smarta städer är Lina Martinson, Näringsdepartement.