Smart city från starten – Lunds kommun efterlyser smarta lösningar när marken säljs i nya stadsdelen Brunnshög

Smart city från starten – Lunds kommun efterlyser smarta lösningar när marken säljs i nya stadsdelen Brunnshög

Hållbar och trygg miljö

Hur kan kommuner agera för att stimulera framväxten av smart city? Lunds kommun arrangerade markanvisningstävling där smart-city-koncept efterfrågades. Men hur kan vi gå vidare och stärka förutsättningarna för att bygga ett smart Sverige?