Smarta Helsingborg: Stad + Data = Makt?

Smarta Helsingborg: Stad + Data = Makt?

Uppkopplad infrastruktur

Med satsningen Smarta Helsingborg har vi ambitionen ”världens mest engagerade invånare”. Med det gör vi ett avstamp i att använda tekniska lösningar, digitalisering, innovationer och samverkan på olika plan utifrån människans behov. Fokus är livskvalitet i samklang med hållbarhet. Det smarta uppstår i samverkan mellan olika lösningar och olika parter i partnerskap. En naturlig grund att bygga på är en plattform för data. Men det behövs mer och vi redogör för vårt arbete utifrån olika frågeställningar som tex: – Vad är det som gör en stad smart? – Vilken är stadens roll när makten flyttar mer och mer till staden i takt med urbaniseringen? – Vilka är stadens viktigaste erbjudanden för att nå hela vägen? – Är en stad smartare än sina invånare? – Kan Smarta Helsingborg fungera som en blueprint för andra städer?