KEYNOTE: Hur förändras makt, ansvar, beslutsfattande och medborgarskap när våra relationer digitaliseras?

KEYNOTE: Hur förändras makt, ansvar, beslutsfattande och medborgarskap när våra relationer digitaliseras?

M2

Digitaliseringen förändrar hur vi människor kommunicerar med varandra, hur vi människor relaterar till varandra. De utmaningarna som den tar med sig är inte så mycket tekniska utmaningar som det är mänskliga utmaningar. Genom de nya verktygen har varje medborgare blivit mer kapabel än någonsin.

Hur ser den nya tidens stadsbyggnad ut? Hur förändras makt, ansvar, beslutsfattande och medborgarskap när våra relationer digitaliseras? Hur kan vi bygga städer på ett sätt som tar tillvara på den kompetens, initiativrikedom och förtroende för varandra som digitaliseringen för med sig.