The smart city – how smart can ’IT’ be?

The smart city – how smart can ’IT’ be?

Medskapande medborgare

Digitalisering tillskrivs en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen och utvecklingen av hållbara städer. Malin Granath tar upp olika exempel på framtida roller och funktioner som IT förväntas fylla och problematiserar olika konsekvenser av denna utveckling.