Tillsammans bygger vi den kloka innovativa staden

Tillsammans bygger vi den kloka innovativa staden

Medskapande medborgare

Under den pågående stadsomvandlingen i Kiruna ställs staden inför både utmaningar och möjligheter. Kiruna vill skapa ett hållbart och livskraftigt samhälle med de möjligheter som stadsomvandlingen skapar. Ta del av Kirunas syn på sin omvandling och exempel på innovationsprojekt som initierats i syfte att effektivisera underhåll av ny, befintlig och dold infrastruktur. Under passet får du ta del av tankar om det samarbete som krävs och erfarenheter av hur digitaliseringen bidrar till hållbara städer.