Transportanalys och visualisering - resmönster från data i mobilnätet

Transportanalys och visualisering - resmönster från data i mobilnätet

Urban mobilitet

Vilken typ av data finns tillgänglig i operatörens mobilnätverk som kan användas för transportanalyser? Möjligheterna med dessa data för transporttillämpningar analyseras. Vi ger några exempel på hur data behöver hanteras samt hur den kan visualiseras.