Umeå – den smarta Universitetsstaden

Umeå – den smarta Universitetsstaden

Uppkopplad infrastruktur

Umeå utvecklar den Smarta staden i samarbete med Rotterdam och Glasgow inom Smart City-projektet RUGGEDISED. Hur kan teknik samverka med människan för att nå klimatmålen? Öppen data som råvara, men vem förstår den och har användning för den? Vad är syftet med att skapa den smarta stadens ”kontrollrum” och var går gränsen till att den uppkopplade infrastrukturen känns skrämmande vår våra medborgare?