Värdeskapande och infrastruktur i den smarta staden - samarbetskulturen föder framgång i Umeå

Värdeskapande och infrastruktur i den smarta staden - samarbetskulturen föder framgång i Umeå

Hur beskriver vi (energi)affären i den Smarta Staden? Värdeskapandet utifrån delandets ekonomi, klimatpåverkan och samhällsnytta. Vad krävs och hur kan de lokala elsystemet i Sverige hantera omställningen till 100% förnybart på ett samhällseffektivt sätt? Under detta föredrag kommer du få höra exempel och studier från ett lokalt energiföretag kring just dessa frågeställningar.