Vilka standarder behöver den smarta staden?

Vilka standarder behöver den smarta staden?

Urban mobilitet

Människor och varor ska röra sig säkert, effektivt och hållbart i den smarta staden. Med hjälp av standarder som anger ramar, vägleder och beskriver krav och rekommendationer så skapar vi förutsättningar för att uppfylla detta. Lyssna till pågående nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom hållbara smarta städer och samhällen, sakernas internet, intelligenta transportsystem och geodata.