Visualisering i projektet Inre hamnen i Norrköping, från social media till BIM och visualisering av föroreningar

Visualisering i projektet Inre hamnen i Norrköping, från social media till BIM och visualisering av föroreningar

Medskapande medborgare

Under de kommande tio åren ska Inre hamnen i Norrköping omvandlas från hamn och tung industri till en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, kanaler och parker. 3D och visualisering har använts som stöd i projekteringsarbetet så väl som i medborgardialog och kommunikationsarbetet. Erik berättar om lärdomar under arbetets gång och tar oss med bakom kulisserna på klicken i social media.