ÅF AB

ÅF AB

Monternummer:

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future

Att utveckla hållbara lösningar, att bedriva ansvarsfulla affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare är de tre områden som är allra viktigast för våra långsiktiga och hållbara affärer.

Hållbara lösningar

Vi erbjuder lösningar som skapar resurseffektivitet, hållbara städer och digitaliserade industrier samt medverkar i energiomställningen.

Ansvarsfulla affärer

ÅF behöver, liksom alla andra företag, ha principer för hur verksamheten ska bedrivas för att bidra till goda värden i samhället. Det kan till exempel handla om att motverka korruption och minimera miljöpåverkan.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare är ÅFs allra viktigaste tillgång. Vi behöver därför ständigt utveckla arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla våra befintliga medarbetare. Våra medarbetare skapar framgången för ÅF – och även för våra kunder och ägare.

 

Silversponsor