MetaSolutions

MetaSolutions

Monternummer:

Att dela data och information ska vara enkelt. MetaSolutions erbjuder en enkel process för en smart stad att bli öppen. Det gör vi med vår egenutvecklade produkt EntryScape. En smart stad tar tillvara de chanser som står till buds och öppna data ger många möjligheter för en smartare stad. Vi hjälper idag både städer och myndigheter att publicera och förvalta data och på så sätt sprida data såväl som kunskap till andra.

Vi visar hur enkelt en smart stad kan starta med öppna data på plats i Kista.

Mer detaljer direkt