BASTAonline AB & IVL Svenska Miljöinstitutet

BASTAonline AB & IVL Svenska Miljöinstitutet

Monternummer: C:35

BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Med fritt tillgänglig information ger vi er verktygen som möjliggör trygga materialval. BASTA visar er vägen till ett giftfritt byggande!

IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljöprofil. Till skillnad från många andra aktörer förenar vi tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

www.bastaonline.se |  www.ivl.se

BASTA: 010-788 65 00, IVL: 010-788 65 00