Buildflow

Buildflow

Monternummer: Innovationstorget

BuildFlow – Tjänster för dig som arbetar med byggmaterial

BuildFlow är en tjänsteplattform som genom digitala tjänster för analys, information, integration, beställning och inköp kopplar samman samtliga aktörer i försäljnings- och inköpsprocessen av byggmaterial. Vår databas består idag av data om ca 1 700 000 byggvaror.