Deloitte AB

Deloitte AB

Monternummer:

Deloitte är ett världsledande konsultbolag inom bland annat management, IT, Cyber Security, Tax Advisory och Financial Advice. Med hög branschkompetens, innovation, utveckling av våra medarbetare och ett integrerat arbete både lokalt och globalt ger vi våra klienter förutsättningar att nå största möjliga framgång inom sin verksamhet.

På Deloittes avdelning Consulting är vår förmåga att lösa våra klienters mest komplexa problem ledande. Vi levererar strategi och implementation från ett teknologiskt perspektiv i syfte att hjälpa dig att bli ledande inom din marknad. Vi arbetar aktivt på en global, såväl som lokal nivå med ett flertal initiativ kopplat till just smarta städer.

Över hälften av världens befolkning bor i stadsområden vilket ökar belastning på energi, transport, vatten, byggnader och offentliga utrymmen. Det finns därmed ett ökat behov av ”smarta” städer och ”smarta” nationer som både är effektiva och hållbara, samt kan generera ekonomiskt välstånd och socialt välbefinnande. Besök gärna vår monter under mässan för att lära dig mer om Deloittes arbete eller läs mer här.

Deloitte är Silversponsorer till Smarta Städer 2018