Dimenteq

Dimenteq

Monternummer: B:30B

Dimenteq är ett finskt IT-tjänsteföretag som öppnar nya dimensioner för näringsliv och offentliga förvaltningen genom professionella GIS-lösningar och know-how. Vårt kartbaserade enkätverktyg Harava möjliggör framgångsrik medborgardialog. Harava erbjuder ett interaktivt och smart sätt att samla in information om din miljö!