Edeva

Edeva

Monternummer: G:50

Edeva jobbar med trafiksystem för en levande stad. Vi har system för hantering av mätdata och övervakning av teknisk utrustning. Företaget har även ett dynamiskt farthinder som heter Actibump. Det är bara ett farthinder för den som kör för fort och fungerar som en fysisk påminnelse om hastighetsgränsen. Effekten är densamma som, eller bättre än, trafiksäkerhetskameror och systemet är konstruerat för gator med hastighetsgräns 50 km/h eller lägre. Actibump är uppkopplat och övervakat av webbsystemet EdevaLive. Vi jobbar både i Sverige och med andra länder.